α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene

Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH

ACTIAS25350G25EA 223 CHF
ACTIAS25350G25
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
MDL Number: MFCD01631419
CAS Number: 81778-09-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR