α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene

Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH

Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide

ACTIAS24900G100EA 0 CHF
ACTIAS24900G100
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Melting Pt: 33…35 °C
MDL Number: MFCD00236025
CAS Number: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR