α,4-Dibromo-3-fluorotoluene

Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC GMBH

Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene

ACTIAS25475G25EA 202 CHF
ACTIAS25475G25 ACTIAS25475G5
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
MDL Number: MFCD11847179
CAS Number: 127425-73-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR